Konfiguration er en strukturkemisk betegnelse for den rumlige placering af atomerne i et molekyle eller en molekylær entitet.


ETYMOLOGI: Ordet konfiguration kommer af latin configuratio, af kon- og afledn. af figurare ‘danne, forme’.