Disse billeder har deres udspring fra en tur til Ostia Antica lidt vest for Rom. Ostia var havnebyen til det antikke Rom, og er i dag et stort arkæologisk område der har ikke så lidt til fælles med Pompei.

Frem for udelukkende at vise fotografier fra stedet, har jeg valgt en collageform bestående af tegning, fotografi og maleri til at indfange indtrykkene og stemningen fra byen. Stedet emmede af historie, og havde et både mytisk og mystisk præg over sig. Billederne repræsenterer således mere de stemninger og følelser der opstod ved mødet mellem fortid og nutid, end de er en skildring af stedet der har affødt dem.